System kontrolno-rozliczeniowy
EVERON

Oferujemy kontrolę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych poprzez zewnętrzny system kontrolno-rozliczeniowy Everon.

Stacje ładowania EVBox poza zgodnością w otwartym standardem OCPP umożliwiającym połączenie i komunikację ładowarek z dowolnym kompatybilnym systemem typu BackEnd (System IT Operatora ładowarek) pozwalają również na łatwe połączenie z systemem Everon w chmurze i bezpośrednią integrację z siecią ładowania EVBox.
System Everon w unikalny sposób scala sprzęt i oprogramowania, tworząc tym samym zintegrowaną infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Stanowi ona rozwiązanie typu Wszystko-W-Jednym zapewniające łatwe i optymalne użytkowanie stacji ładowania.

SYSTEM EVERON POZWALA NA:

  • Zdalne zarządzanie ładowarkami
  • Ustawianie stawek za kWh
  • Zarządzanie procesem ładowania
  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
  • Automatyczne fakturowanie i zwrot kosztów
  • Integracja marki klienta

a tym samym stworzenie zaawansowanej technologicznie, złożonej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych!

INTELIGENTNE ŁADOWANIE

Inteligentne Ładowanie (Smart Charging) to termin określający wszystkie inteligentne rozwiązania wbudowane w stację ładującą pozwalające na optymalizację procesu ładowania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej złożonej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Inteligentne Ładowanie pozwala na wydajną i elastyczną dystrybucję dostępnej mocy. Rozwiązanie to pozwala na unikniecie niepotrzebnych kosztów związanych z opłatami za dodatkową moc umowną z operatorem sieci energetycznej przy zapewnieniu maksymalnej mocy stacji ładowania przy ograniczaniu dostępnej mocy całkowitej

RÓWNOWAŻENIE OBCIĄŻENIA

Konfiguracja Hub/Satelita pozwala na efektywne kosztowo użytkowanie maksymalnie 20 stacji ładowania (Gniazd Ładowania) jednocześnie w danej lokalizacji przy wykorzystaniu jednego urządzenia do komunikacji i pojedynczej subskrypcji systemu Everon. Dzięki temu cała infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych może pracować wydajnie i szybko.

Technologia równoważenia obciążenia pozwala na równomierne rozdystrybuowanie dostępnej mocy pomiędzy wszystkimi urządzeniami w celu optymalnego ładowania podłączonych pojazdów w zgodzie z ograniczeniami poszczególnych stacji ładujących i limitu mocy budynku.

SZCZEGÓŁY KONFIGURACJI HUB-SATELITA

  • Połączenie Szeregowe RS485
  • Maksymalnie 20 Stacji ładowania/gniazd ładowania
  • Połącznie z wykorzystaniem skrętki ekranowanej (STP, Profibus)
  • Limit odległości: 1200m

OGRANICZANIE SZCZYTÓW

Rozwiązanie Ograniczania Szczytów (Peak Shaving) zapobiega mocy nadmiarowej poprzez ustawienia limitu maksymalnej mocy w ciągu danego dnia dla poszczególnych stacji składających się na całą infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie zapobiega przekroczeniu maksymalnej dostępnej mocy dla danej nieruchomości w godzinach szczytu.

INTELIGENTNE KOLEJKOWANIE

System inteligentnego kolejkowania pozwala na ładowanie pojazdów z optymalną mocą poprzez kolejkowanie nowo podpinanych pojazdów i rozpoczynania procesu ładowania wyłącznie w sytuacji kiedy dostępna jest wystarczająca moc.

Nowy pojazd zaczyna korzystać z infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wyłącznie kiedy jeden z obecnie ładowanych pojazdów zakończył swoją sesję.

DZIELENIE CZASU

W przypadku konfiguracji Hub-Satelita z wieloma ładowarkami system może cyklicznie sprawdzić status ładowania co 15 minut automatycznie rozpoczynając i przerywając sesje ładowania w celu równomiernego przydzielania mocy wszystkim podłączonym do sieci pojazdom z godnie z maksymalną dostępną mocą. Pojazd w którym została przerwana sesja ładowanie przechodzi do kolejki a pojazd, który znajdował się w kolejce rozpoczyna sesję ładowania.

Close Menu